Anlæg

Der er sammenhæng mellem følgende størrelser:

a: Anlæg

d: Dybde

L: Længde

Formlerne kan desuden huskes med udgangspunkt i den viste trekant.

Den størrelse der ønskes beregnet afdækkes og udregnes (gange/divideres) ved hjælp af de øvrige størrelser