Arealberegning.

Arealberegning er beregning af arealet af plane flader.

De i praksis mest anvendte formler til beregning af arealer, kan ses herunder, angivet med følgende betegnelser:

h = Højde

A = Areal

O = Omkreds

g = grundlinie

r = radius

D og d = diameter

Pi = 3,14