Dimensionering af ikke udluftede spildevandsledninger

Ingen fyldningsforhold.

Dimensionering bygger på erfaringsregler. Reglerne er ens for liggende og stående ledninger, og det er vigtigt at vide, hvilke installationsgenstande der er tilsluttet i ledningens fortsættelse oppe i bygningen fordi:

min. indvendig diameter tillader max. forudsat spildevandsstrøm:

Dimensionering af ikke udluftede fællesledninger.

Ingen fyldningsforhold.

Afløbsstrømmen fastlægges som summen af de forudsatte spildevandsstrømme uden reduktion og plus den dimensionsgivende regnvandsstrøm.

Ledningsdimensionen findes på samme måde som for ikke udluftede spildevandsledninger.

Promillefaldet findes på samme måde som for udluftede fællesledninger.

Faldhøjden på en ikke udluftet fællesledning må max være 6 m (bk - tk), men hvis en ledning fører afløb fra wc (max.1) er faldhøjden dog kun 4 m. Herudover må ledningen føre afløb fra f.eks. 1 ga med tilløb af max. 1,2 l/s forudsat spildevand.