Dæksler og Riste

- Vælges efter styrkegruppe iht. DS/EN 124-serien

Dæksler og riste kan udføres af støbejern, stål, komposit, beton eller plast

De skal have en styrke og bæreevne til at modstå den belastning de udsættes for..

I boliger skal dæksler og riste som minimum kunne modstå en prøvelast på 1,5 kN


I bygninger hvor der forekommer trafiklast fx. fra trucks, skal der vælges dæksler og lignende med en prøvelast, der er mindst det maksimale hjultryk med et tillæg på mindst 50 % 


Dæksler og riste placeres således at de belastninger de påføres ikke skader afløbsinstallationen


Hvor brønde mv er udført af materialer, der ikke kan modstå lodret trafikbelastning overført via dæksel eller rist, udføres dæksler og riste som "flydende", dvs. at belastningen overføres til vejbelægning og/eller jord.


Dæksler udføres og monteres, så de anvendtevejmaterialer mv. ikke kan trænge ned i brønden.


Rense- og inspektionsbrønde forsynes med aftagelige dæksler, der ved brønddimensioner på 600 mm og derover har en lysning på 

minimum 500 mm.

Dækslers tæthed


Dæksler på brønde i bygninger skal være lugttætte.

Dækslers tæthed over for lugt, vand, tryk og urenheder klassificeres efter følgende retningslinier


Normaltæt

Dæksler der er tæt for nedfald af sten, pinde og lignende

Normaltætte dæksler er fx betondæksler anbragt i rørmuffe eller direkte på brøndring, og jerndæksler med gennemgående nøglehuller anbragt i vinkelformet karm uden særlige foranstaltninger for tæthed.


Lugttæt

Dæksel der er tæt for udsivning af lugt fra afløbsinstalltionen.

Lugttætte dæksler er fx ikke-gennembrudte dæksler i vinkel eller U-formet karm, evt. med særlig tætning fx med gummiringe.


Tryktæt

Dæksler der er tæt mod udstrømning af vand fra afløbsinstallationen fx. under opstemning.

Tryktætte dæksler er fx dæksler der er fastboltet til brøndkonstruktionen.

0