Dimensioneringskema.

Nedenstående skema kan anvendes ved dimensionering af et afløbsanlæg.

Eventuelle fejl og mangler ved skemaet, eller eventuelle følger af brugen af dette er udelukkende på brugerens ansvar.

Her har jeg prøvet at give en lille forklaring for de enkelte kolonner i skemaet.