Dræn og okker

Hvis der er risiko for okker eller kalkudfældninger, kan drænsystemet udføres med permanent dykket drænrør. (se herunder)