Fald og promille beregning

En ret linie eller flade er ikke er vandret, har en hælding (falder eller stiger) i forhold til vendret plan.

Faldets størrelse angives ved forholdet mellem katederne i en retvinklet trekant, hvori linien eller fladen er hypotenusen

Formlerne, der gælder for beregning af fald og promille ( o/oo ) er følgende:

Formlerne for fald, længde og promille ( o/oo ) kan også huskes med udgangspunkt i nedenståendefigur ( promillekryds ), der bruges på følgende måde:

Du vil altid have 3 af oplysningerne, 1000 er fast, det vil altid være der. Så skal du have to af de andre tre ( fald - o/oo eller længde )

Hold fingeren over det du skal finde, så du har tre synlige tal, og så altid gange de to tal der står OVERFOR hinanden og dividere med det sidste.